Znaczenie karty tarota As Kielichów

As Kielichów, albo inaczej As Pucharów, to pozytywna karta tarota. Odnosi się ona do uczuć i emocji, wskazując na pewnego rodzaju początek: nowego uczucia czy nowej znajomości, który szpłynie na nasze życie i być może również na podejmowane decyzje. Niewykluczone jest, że wskazuje na narodziny dziecka czy przełom w obecnym związku, taki jak zaręczyny.

Jej pojawienie się oznacza nastąpienie dobrego czasu w życiu, osiągnięcie jakiegoś sukcesu oraz poprawę produktywności. Karta As Kielichów może także zwiastować sukcesy finansowe, zdrowotne oraz zawodowe. Kierując się zaś tą kartą jako radą, należy przede wszystkim odczytać ją jako sugestię zadbania o sferę uczuć w swoim życiu.

W odniesieniu do przeszłości, As Pucharów potwierdza talent twórczy danej osoby i docenia jej wysiłki. W kontekście teraźniejszości stanowi zapowiedź radości i satysfakcji. Natomiast w nawiązaniu do przyszłości informuje, że choć wydarzenia, które będą miały miejsce, będą się wiązać z ogromem emocji, przyniosą radość i zadowolenie.